Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

 

www.wisniowa.pl


 

 

                 Imieninowe Święto Ośrodka Kultury w Wiśniowej

Tak została zatytułowana praktyczna realizacja pracy dyplomowej słuchaczki Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie - Joanny Tomaszewskiej. Jest ona mieszkanką Gminy Wiśniowa, miesięczną praktykę dyplomową odbyła Ośrodku Kultury w Wiśniowej, o którym również napisała końcową pracę dyplomową. Zadaniem praktycznym dyplomantki było przygotowanie i przeprowadzenie koncertu artystycznego w oparciu o zespoły amatorskie działające przy Ośrodku Kultury w Wiśniowej. 5 kwietna na scenie wiśniowskiego Ośrodka fragmenty swojego dorobku artystycznego zaprezentowały miejscowe zespoły: chór męski „Echo”, zespół pieśni i tańca „Wisznia”, kapela ludowa „Wiśniowianie”, teatrzyk z SP Wiśniowa w przedstawieniu „Kopciuszek”, zespół wokalny z SP Markuszowa, dziewczęca grupa tańca estradowego, solistki Ola Jamrogowicz i Justyna Zagórska, para tańca towarzyskiego Monika Urbanek i Szczepan Ziarnik, duet wokalno-instrumentalny Leszek Drygaś i Maciej Płoucha. W blisko 2 godzinnym koncercie można było zobaczyć i usłyszeć szeroką gamę działalności od męskiego śpiewu chóralnego poprzez tańce i przyśpiewki ludowe, taniec towarzyski i estradowy, teatr żywego słowa, współczesne popularne piosenki i lirykę poezji śpiewanej. Przygotowana była również wystawa pisanek wielkanocnych wykonanych przez uczniów i panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wiśniowa. Na widowni zasiadła 3 osobowa komisja z krośnieńskiego Studium, obecni byli także przewodniczący Rady Gminy- Jan Włodyka, wójt Gminy- Zbigniew Gruszczyński, dyrektorzy szkół, sołtysi z Jazowej i Wiśniowej. W pokoncertowych rozmowach kuluarowych przy „szwedzkim stole” członkinie komisji pochlebnie odniosły się do sposobu przygotowania i organizacji koncertu, jak również do poziomu i różnorodnych form działalności OK. Wiśniowa.

Serwis Internetowy Ośrodka Kultury w Wiśniowej
 Administrator: Szczepan Wesołowski