● Strona główna
● Zespoły
● Galeria
● Archiwum
● Historia OK
● Wiśniowa
● Pliki
● Kontakt

Zapowiedzi
Księga Gości

BIP Wiśniowa

www.wisniowa.pl


 

 

DOŻYNKI - OPARÓWKA

        

    Jak każe stary obyczaj i jak co roku w podziękowaniu za plony mieszkańcy gminy Wiśniowa uroczyście święcili zakończenie żniw. Tym razem dożynki odbyły się w Oparówce. Rozpoczęły się uroczystą polową  mszą świętą, celebrowaną przez księdza Mariana Raźnikiewicza oraz księdza Macieja Figurę, podczas której rolnicy wdzięczni za urodzaj przynieśli w darze płody rolne oraz wieńce uplecione z zebranego zboża.

    Po zakończeniu mszy św. orszaki z wieńcami, poczty sztandarowe, orkiestra dęta oraz wszyscy zebrani goście wyruszyli na plac przy OSP w Oparówce by wziąć udział w dalszej części uroczystego Święta Plonów.
Starostowie tegorocznych dożynek – pani Renata Duda i pan Tadeusz Mikuszewski wręczyli bochen chleba gospodarzom gminy Wiśniowa – panu Tadeuszowi Przywarze – wójtowi oraz panu Ryszardowi Strzępkowi – przewodniczącemu Rady Gminy, którzy podzieliwszy go częstowali nim wszystkich zebranych.
Pozdrowienia i dary dożynkowe ofiarowali również przedstawiciele samorządów z gminą partnerską Wyżny Żipov ze Słowacji: pani Kvetoslava Supukowa, pan Stefan Hudak, pan Jan Kryvak, pan Pavel Hybala i pan Stefan Straka.

    Podczas gminnego dożynkowania obecni byli również: pan Robert Godek – starosta strzyżowski, pan Witold Wójcik – komendant powiatowy policji, pan Bogusław Broda – komendant powiatowej państwowej straży pożarnej, pan Marek Banaś – przewodniczący rady powiatu, pani Elżbieta Rzeźnikiewicz – asystent posła do Parlamentu Europejskiego – Mieczysława Janowskiego, kierownicy instytucji szczebla powiatowego, radni do Rady Powiatu
z terenu gminy Wiśniowa, radni, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu naszej gminy oraz ksiądz Władysław Depa.

    Prezentowane były wszystkie wieńce dożynkowe biorące udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja konkursowa przyznała równorzędne pierwsze nagrody dla wszystkich grup wieńcowych. Przeprowadzony został również plebiscyt publiczności, w którym wytypowany został jeden wieniec – z Wiśniowej – do reprezentowania gminy Wiśniowa w dożynkach archidiecezjalnych.  W programie artystycznym wystąpili:
zespół folklorystyczny „Bystranczan” ze Słowacji i zespół pieśni i tańca „Wisznia” z Wiśniowej.
Zwieńczeniem Święta Plonów był wielki festyn dożynkowy trwający do późnych godzin nocnych.
Słowa uznania należą się społeczności wsi Oparówka za wzorową współorganizację i niebywałe zaangażowanie w przygotowanie dożynek. Podziękować należy również licznym darczyńcom.

 

text: marysia i grześ

 

Serwis Internetowy Ośrodka Kultury w Wiśniowej
 Administrator: leszczu82@o2.pl

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768