● Strona główna
● Zespoły
● Galeria
● Archiwum
● Historia OK
● Wiśniowa
● Pliki
● Kontakt

Zapowiedzi
Księga Gości

BIP Wiśniowa

www.wisniowa.pl


 

 

VIII Dzień Papieski - Szufnarowa

        

     W roku obecnym obchodziliśmy VIII Dzień Papieski ph. "Jan Paweł II - wychowawca młodych". Szkoła Podstawowa w Szufnarowej nosząca imię Wielkiego Rodaka przy współpracy z Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej zorganizowała uroczystość, którą zaszczycili znamienici goście:
Zbigniew Chmielowiec, Zdzisław Sarna, Robert Godek, Tadeusz Przywara, Marcin Kut, Ryszard Strzępek, radni do Rady Gminy, sołtysi z terenu Gminy Wiśniowa, kierownicy zakładów pracy
i jednostek z terenu Gminy Wiśniowa, dyrektorzy szkół podstawowych, przedstawiciele Zarządu Gminnej OSP i jednostki OSP w Szufnarowej oraz młodzież, rodzice, grono pedagogiczne oraz mieszkańcy wsi Szufnarowa.

     Program rozpoczął się uroczystym przemarszem spod szkoły do kościoła parafialnego na Mszę Świętą, a po niej złożono wieńce pod tablicą upamiętniającą poświęcenie i nadanie imienia szkole.
Uczniowie SP pod nadzorem grona pedagogicznego przygotowali montaż słowno-muzyczny poświęcony Ojcu Świętemu.

     Uroczystość przebiegła w atmosferze zadumy i powagi.
 

text: leszczu

 

Serwis Internetowy Ośrodka Kultury w Wiśniowej
 Administrator: leszczu82@o2.pl

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768