Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

 

www.wisniowa.pl


 
 


1 | 2 | 3 | 4

Przeniesienie baraku poniemieckiego na nowe miejsce
i jego przebudowa na salę kinową i świetlicę w Wiśniowej
Budowa Remizy Strażackiej w Markuszowej
Budowa Domu Strażaka w Pstrągówce
Budowa Remizy Strażackiej w Wiśniowej
Wybory do Sejmu I kadencji
Oddanie do użytku budynku magazynu i piekarni
GS w Wiśniowej
Oddanie do użytku Domu Strażaka w Szufnarowej
Przyłączenie gminy Wiśniowa z powiatu krośnieńskiego
do powiatu strzyżowskiego
Wybory do Rad Narodowych
Uruchomienie  we wsi Wiśniowa stałego kina  "Wisłok"          
Powstanie boiska sportowego we wsi Wiśniowa
Budowa wartowni GS w Wiśniowej
Oddanie do użytku masarni GS w Wiśniowej
Oddanie do użytku magazynu nawozów sztucznych GS w Wiśniowej
Utworzenie gromadzkich rad narodowych
Oddanie do użytku nowej szkoły w Markuszowej
Reaktywowanie kółek rolniczych na terenie gminy
Oddanie do użytku nowej szkoły w Wiśniowej
Uruchomienie piekarni GS w Wiśniowej
Wybory do Sejmu II kadencji
Powstanie Kół Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej
Powstanie Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Wiśniowej
Oddanie mostu na rzece Wisłok w Jazowej
Oddanie do użytku magazynu skupu jaj i drobiu GS w Wiśniowej
Pierwszy kiosk „Ruchu" w Wiśniowej na terenie gminy
Wybory do rad narodowych
Oddanie do użytku Szkoły Podstawowej w Tułkowicach
Oddanie mostu na rzece Wisłok w Markuszowej
Rozpoczęcie gazyfikacji wsi Wiśniowa, pierwszej na terenie gminy
Otwarcie sklepu GS w Markuszowej w budynku po Ośrodku Zdrowia
Oddanie do użytku budynku skupu żywca GS w Wiśniowej i magazynu
środków ochrony roślin
Budowa drogi asfaltowej Kalembina-Niewodna
Oddanie do użytku Wiejskiego Domu Towarowego w Wiśniowej
Powołanie Gminnej Kasy Spółdzielczej w Wiśniowej
Wybory do Sejmu Ul kadencji
Wybory do rad narodowych
Oddanie do użytku nowej szkoły w Pstrągówce
Pierwsze telewizory na terenie gminy
Oddanie do użytku budynku Nadleśnictwa Lasów Państwowych
i przeniesienie tegoż z Frysztaka do Wiśniowej
Budowa pawilonu na artykuły spożywcze w Wiśniowej
Reorganizacja gromadzkich rad narodowych
Melioracja wsi Kożuchów
Przebudowa drogi Krosno-Rzeszów przez Wiśniową, danie
nawierzchni asfaltowej
1951

1951
1951
1951
26.X. 1952
1953

1953
1954

grudzień 1954
1955
1955
1955
1955
1955
1.I.1955
1955
1956
1956
1957
20.I.1957
1957
1957
1957
1958
1958
luty 1958
1958
1958
1959
1959
1960

1960-1961
1961
1961
16.IV.1961
16.IV.1961
1961
1962
1962

1962
1962
1962
1961-1963