Strona główna

Zespoły


Koła zainteresowań

KGW


Artyści i Pasjonaci


Relacje z wydarzeń


Galeria fotograficzna


Archiwum


Historia OK


Wiśniowa


Pliki


Kontakt


Zapowiedzi


Księga Gości

 

www.wisniowa.pl


 

 

 


1 | 2 | 3 | 4

Trasa XVI Kolarskiego Wyścigu Pokoju przez Wiśniową
Rozebranie młyna wodnego PGR w Wiśniowej
Budowa garażu-warsztatu PGR w Wiśniowej
Otwarcie pierwszego Klubu Książki i Prasy „Ruch"
w Wiśniowej
Otwarcie Domu Ludowego w Kozłówku
Uruchomienie komunikacji autobusowej na trasie Krosno-Rzeszów przez Wiśniową oraz Strzyżów-Dębica
przez Wiśniową, Szufnarową
Wybory do Sejmu IV kadencji
Wybory do rad narodowych
Uruchomienie komunikacji autobusowej Strzyżów-
Ropczyce przez Różankę
Oddanie do użytku budynku warsztatu ślusarskiego
GS w Wiśniowej
Otwarcie Domu Ludowego w Markuszowej
Oddanie do użytku garażu Kółka Rolniczego w Niewodnej
Oddanie do użytku bazy Kółka Rolniczego w Wiśniowej
- magazyn na sprzęt, ślusarnia
Melioracja wsi Różanka
Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego w Niewodnej
Oddanie do użytku budynku - punktu skupu
owoców i warzyw w Kalembinie
Oddanie do użytku betoniarni GS w Wiśniowej
Budowa garażu Kółka Rolniczego w Szufnarowej
Wojewódzka wystawa rolnicza w Wiśniowej
Oddanie do użytku pawilonu gastronomicznego GS
w Wiśniowej
Budowa trzech bloków mieszkalnych PGR w Wiśniowej
Oddanie do użytku budynku na maszyny w PGR w Wiśniowej
Budowa garażu Kółka Rolniczego w Pstrągówce
Budowa garażu Kółka Rolniczego w Markuszowej
Oddanie do użytku budynku Ośrodka Zdrowia w Markuszowej
Oddanie do użytku budynku Szkoły Podstawowej w Różance
Powódź - zalanie wsi Kalembina przez rzekę  „Niewodna"
Oddanie do użytku nowej obory w PGR Wiśniowa
Budowa garażu Kółka Rolniczego w Kalembinie
Oddanie do użytku dalszych budynków bazy
Kółka Rolniczego w Wiśniowej - betoniarni, wylęgarni drobiu
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Kozłówku na
Domu Ludowym ku czci pomordowanych 7 mieszkańców wsi przez Niemców w lipcu 1943
Wybory do Sejmu V kadencji
Wybory do rad narodowych
Powstanie na terenie gminy szkół podstawowych
8-klasowych
Oddanie do użytku Domu Strażaka w Oparówce
Oddanie do użytku budynku Banku Spółdzielczego
w Wiśniowej
Ponowne pokrycie drogi Krosno-Rzeszów asfaltem
Modernizacja sklepu GS w Szufnarowej
Oddanie do użytku Domu Strażaka w Jaszczurowej
Oddanie budynku - magazynu i świetlica - Kółka
Rolniczego w Wiśniowej
Melioracja wsi Wiśniowa
Melioracja wsi Kozłówek
Oddanie do użytku nowej cegielni Kółka
Rolniczego w Wiśniowej
Budowa garaży Kółka Rolniczego w Jazowej
Budowa garaży Kółka Rolniczego w Różance
16. VI. 1963
1963
1963
1964

1964
1965


31 .V. 1965
31. V. 1965
1966

1966

1966
1966
1965 - 1966

1966
1966
1966

1967
1967
1968
1968

1967 - 1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1967 - 1969

14.X. 1969


1.VI.1969
1.VI.1969
1968 - 69

1969
1969

1970
1970
1970
1970

1970
1970
1971

1971
1971